Výstava obrazů účastníků z kurzu FineArtist

Galerie kavárny Liberál, Heřmanova 6, Praha 7. Výstava trvá do konce května.

Účastníci výstavy jsou lidé, kteří se zajímají o výtvarné umění a sami ho také vytvářejí. Někteří malují jen tak pro radost a jiní berou svou tvorbu vážněji. Vedle sebe malují lidé různých profesí a věkových skupin. Spojuje je touha pochopit a přiblížit se více k výtvarnému umění a zakusit radost z tvorby 

<<< na výpis novinek